OKO do budoucnosti

Jak zvládnout e-learning?

O projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky oboru Optik prostřednictvím podpory zavádění nových technologických postupů, procesů a práci s novými nástroji, zařízeními a materiály používaných v optické praxi do školní výuky.

Více informací

E-learning

  1. 6 e-learningových kurzů
  2. studijní materiály
  3. doporučené zdroje pro další studium atd.
Přihlásit se

Kontakty

Příjemce podpory

TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s.,
Alejnikovova 5, Ostrava-Zábřeh

Partner

Střední škola elektrotechnická Ostrava,
Na Jízdárně 30, p.o.

Více informací

Kontakty

Příjemce podpory

TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s., Alejnikovova 5, Ostrava-Zábřeh

Partner

Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, p.o.

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky oboru Optik prostřednictvím podpory zavádění nových technologických postupů, procesů a práci s novými nástroji, zařízeními a materiály používaných v optické praxi do školní výuky.

Cíl projektu

Zlepšení podmínek a podpora výuky technického oboru Optik na středních školách vyučující tento obor v Moravskoslezském kraji. Rozvoj spolupráce škol s optickými firmami, tj. spolupráce na přípravě a realizaci školení pedagogů v nových technologiích, školení a přednášek žáků zaměřených na novinky v oboru, spoluzajištění odborných exkurzí, spolupráce na tvorbě studijních materiálů. Podpora užší provázanosti mezi školami a potenciálními zaměstnavateli absolventů škol.

Specifické cíle projektu

  1. Rozšíření znalostí žáků o novinky a technologie z praxe.
  2. Navázání kontaktu s optickými firmami, resp. budoucími zaměstnavateli.
  3. Rozšíření odbornosti pedagogů.
  4. Zkvalitnění a zatraktivnění výuky málopočetného oboru Optik v Moravskoslezském kraji.
  5. Pořízení nových studijních materiálů pro žáky (prezenční a e-learningovou formou).

Komu je projekt určen

  1. Primární cílové skupině, kterou tvoří žáci 2. a 3. ročníků oboru Optik na Střední škole elektrotechnické, Na Jízdárně 30, p. o., Ostrava a žákům spolupracující školy Střední školy techniky a služeb, Karviná. Celkem bude do projektu zapojeno 65 žáků středních škol v MSK.
  2. Sekundární cílová skupina bude zastoupena 5 pedagogy teoretické i praktické výuky oboru Optik obou jmenovaných středních škol.

Doba trvání projektu

01. 06. 2011 – 29. 06. 2012

Publicita

Oko do budoucnosti — reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0005

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.